วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

          สภาพภูมิประเทศ   ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สูงจากระดับน้ำทะเล2,565 เมตร  ป่าอินทนนท์เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำแม่กลาง แม่ป่ากอ แม่ปอน แม่ยะ แม่แจ่ม แม่ขาน และเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิง ซึ่งให้พลังงานไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
          สภาพภูมิอากาศ  เนื่องจากดอยอินทนนท์มีความสูง  2,565  เมตร อากาศจึงหนาวเย็นตลอดปีนเดือนมกราคมอากาศจะหนาวเย็นที่สุดประมาณ  5.5  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิใกล้เคียงกับประเทศแคนาดา และอุณหภูมิเคยลดลงถึง  -8 องศาเซลเซียส  ในฤดูร้อนบนยอดดอยอินทนนท์ ยังมีอากาศหนาวเย็นตลอด แต่อย่างไรก็ตามจะมีฝนอยู่บ้างในเดือนพฤศจิกายน และมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดเวลา